Ondersteun

Finansieel

Dankie vir jou omgee!

Wyses waarop jy Omgee Finansieel kan ondersteun

EFT (Elektroniese Oorplasing)

NG Gemeente Elarduspark
ABSA
Takkode: 632 005 (Monumentpark)
Rekeningnommer: 1500 580 174 (tjek)
Verwysing: Gebruik "dankoffer", of soos op inskrywingsvorm aangedui.

Debieterorder

Ons verkies 'n debietorder, want dit maak dit vir ons makliker om te begroot en te beplan. Jy kan 'n debietordervorm hier aflaai, invul en terugstuur aan Jolandie van Zyl (finansiële beampte) by finansies@ngelarduspark.org.za.

Selfoontoepassings (SnapScan & Zapper)

Jy kan ook die QR kodes met SnapScan of Zapper skandeer om Omgee te Ondersteun.

SnapScan

Het jy enige vra of hulp nodig?

Kontak ons finansiële beampte, Jolandie van Zyl ...